Stel cookie voorkeur in

Missie en visie

Basisschool Zandhope

Basisschool Zandhope is de openbare school in 't Zand waar bewegend leren centraal staat. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de ander en de ander vertrouwen geven zijn naast bewegend en onderzoekend leren de uitgangspunten van onze manier van werken. Een kind moet lekker in zijn vel zitten, succeservaringen op kunnen doen en het gevoel hebben dat hij of zij ‘het’ kan. Dit is de voorwaarde voor het leren. 

Op 1 augustus 2015 is Basisschool Zandhope gefuseerd met OBS De Bijenkorf uit Oudesluis. Twee kleine scholen die hun krachten bundelen om in 't Zand een school neer te zetten, die kinderen uit 't Zand en Oudesluis en omgeving alle kansen biedt op goed en uitdagend onderwijs. 

Klik hier om de profielschets van Basisschool Zandhope te downloaden 

Onze missie

Het onderwijs op Basisschool Zandhope is in beweging. Dat is aan alles te merken. We zijn een kleine school, maar we geloven in ons voortbestaan, omdat we kinderen wat te bieden hebben.

De wereld verandert voortdurend. Onderwijs is alleen relevant als het met die verandering meebeweegt. Onze wens voor onze leerlingen is dat ze in die veranderlijke wereld sturing kunnen geven aan hun eigen leven én bijdragen aan het grotere geheel.

Dat kan alleen als ze nu al leren om letterlijk en figuurlijk in beweging te zijn. Bewegen is bovendien gezond. 
Bewegen zorgt voor 
·         ontwikkeling
·         energie
·         inspiratie
·         innovatie

Samen bewegen zorgt voor verbondenheid. En niet te vergeten…. voor plezier 

Onze visie

Een leerling die Basisschool Zandhope verlaat na groep 8 heeft vertrouwen in zichzelf, is in staat anderen te vertrouwen en is zelf te vertrouwen: je kunt op hem bouwen. Dit heeft hij op Basisschool Zandhope ontwikkeld, doordat hij werd gehoord en serieus genomen. Doordat hij complimenten kreeg en leerde ze te uit te delen en doordat hij  zelfstandig mocht zijn in plaats van te worden gecontroleerd: hij kon oefenen en ontdekken waar hij goed in is en leren samenwerken met vallen en opstaan.

Vertrouwen is zijn basis voor de toekomst. Vanuit zelfvertrouwen durft hij zijn eigen koers te varen en zijn talenten in te zetten. Vanuit vertrouwen in de ander gaat hij vruchtbare samenwerkingen aan en liefdevolle relaties. Omdat hij te vertrouwen is, ontvangt hij steun en erkenning van anderen en respecteert men zijn grenzen. 

Een leerling van Zandhope leert vooral door ervaring. ‘Ik ga het gewoon doen’, is zijn motto. Als je iets nieuws uitprobeert, maak je fouten en dat mag, want daarvan leer je nog het meest. Hierdoor heeft hij geleerd te reflecteren, creatieve oplossingen te bedenken, samen te werken en veerkrachtig te zijn. 

Hij kwam in contact met beroepen in de techniek, de wetenschap, de technologie en defensie, met agrarische beroepen, kunstenaars, journalisten, sporters en fysiotherapeuten. Ook kwam hij in contact met beroepen waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt, zoals beroepen in de gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang. Daarbij merken we op dat vertrouwen in bijna alle beroepen een belangrijke rol speelt.

Een leerling van de Zandhope kijkt met plezier terug op zijn basisschooltijd, waar hij heeft geleerd om niet stil te zitten en kansen te grijpen en waar hij op basis van vertrouwen in zichzelf en anderen een zelfbewuste maar ontspannen en evenwichtige persoon is geworden.