Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vier leden: twee ouders en twee personeelsleden. De MR geeft beleidsmatige adviezen en neemt beslissingen met betrekking tot de schoolorganisatie, het schoolontwikkelplan, etc.

Bij een MR-vergadering is de directeur als adviseur aanwezig.

 

De MR van de Zandhope bestaat uit de volgende leden:

Personeelsgeleding:                                     Oudergeleding:

Marianne van Rijn (voorzitter)                   Raimond Nome
Karin Slijkerman                                          Bianca Lighthart

Adviseur

Annika Bregman

 

Klik hier om het medezeggenschapregelement van Basisschool Zandhope in te zien.