Stel cookie voorkeur in

Meldcode huiselijk geweld

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Elke school en elke beroepskracht binnen het onderwijs, heeft de plicht om in samenspraak met de aandachtsfunctionaris, de IB-er en de directeur de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. De meldcode heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De meldcode heeft een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij/zij signaleert tot aan het moment dat hij/zij eventueel een verantwoorde beslissing neemt over het doen van een melding. Dit levert een bijdrage aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Basisschool Zandhope

 

Belangrijke websites:

https://www.veiligthuis.nl

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

http://www.huiselijkgeweldkopvannoordholland.nl/

Verwijsindex:

https://www.multisignaal.nl