Stel cookie voorkeur in

Vrijwillige ouderbijdrage

Het organiseren van extra activiteiten binnen de school kost geld. Daarom vraagt de ouderraad een jaarlijkse bijdrage in de kosten. Bij deze activiteiten moet u denken aan: de schoolreis, de keuveltentoonstelling, het sinterklaasfeest, de kerstviering en de sportdag. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage is € 40,- per jaar. U ontvangt hiervoor van de ouderraad een factuur. Aan de leerlingen van de groepen 7 en 8 wordt hiernaast nog een bijdrage in de kosten voor het afscheidskamp gevraagd.

Meedoen Noordkop

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen maken het via de regeling Meedoen Noordkop mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met lage inkomens om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten. Per jaar is er € 350,- per kind beschikbaar. De ouderbijdrage en de bijdrage voor het schoolkamp in groep 7-8 kunnen uit deze voorziening betaald worden. Voor meer informatie zie www.meedoennoordkop.nl of neem contact op met de directeur van de school.